Pakalpojumi

  • Finanšu arhitektūras uzņēmums – viegli lietojamu un pārskatāmu finanšu modeļu, budžetu un atskaišu izstrāde
  • Biznesa attīstība – visu uzņēmuma nodaļu sasaiste ar finansēm, mērķiem un to sasniegšanu
  • Investoru piesaistes pakalpojumi
  • Riska kapitāls projektiem līdz EUR 20 000
  • Biznesa plāna uzrakstīšana
  • Konsultācijas citu uzņēmumu iegādē
  • Investīciju projekta izvērtēšana