Finanšu vadība

Vai jūsu uzņēmuma finanšu vadība ir augstākajā līmenī?

Piedāvājums

 • Budžets un prognozes
  • Viegli koriģējams budžeta fails, lai būtu jaunākas precīzākas prognozes
  • Naudas plūsmas plānošana, lai jūs laicīgāk pamanītu naudas situāciju
 • Ikmēneša atskaites
  • Vizuāli pārskatāmas un viegli salīdzināmas ar prognozēm
 • KPI – Key Performance Indicators
  • Biznesa būtiskākie rādītāji, kā mērķi un mērījumi, kuriem sekot un par kuriem atskaitās atbildīgais vadītājs/ darbinieks
 • Balance Scorecard
  • Rādītāju sistēma, kas iekļauj ne tikai finanses, bet arī pārdošanu, darbinieku un klientu apmierinātību, ražošanas produktivitāti u.c.
 • Darbinieku atalgojuma sasaiste ar KPI
  • Darbinieka alga sadalīta fiksētajā un mainīgajā daļā, kas to motivēs strādāt čaklāk un mērķtiecīgāk
 • Produktu/ pakalpojumu rentabilitātes analīze
  • Zaudējumus ģenerējošo produktu identificēšana, cenu palielināšanas iespējas
  • Rentablāko produktu pārdošanas apjomu palielināšana
 • Izmaksu samazināšanas iespējas
  • Sarunu vešana ar vairākiem piegādātājiem; darbinieku laika uzskaite
 • Apgrozāmā kapitāla optimizēšana
  • Iespējas kā mazināt debitorus, krājumus un palielināt piegādātāju finansējumu
  • Darbs ar sliktajiem debitoriem un to priekšlaicīga novēršana
 • Investīciju projektu profesionāla izvērtēšana
 • Finansējuma atrašana un tā izmaksu mazināšana
  • Pareiza sarunu vešana ar bankām un investoriem
 • Darbs pie nākotnes pārdošanas apjomu palielināšanas
  • Metodes pārdošanas komandas darba veicināšanai
 • Fiksēta maksa par sākotnējo darbu
  • Budžeta izstrāde, Finanšu vadības ieviešana, Atskaišu ieviešana
 • Ikmēneša maksa par finansu vadību
  • Ls 477 katru mēnesi
 • Alternatīvs variants ir samaksa par patērētajām stundām -
  • piem., ja atbalsta vajadzība ir minimāla
 • Iespēja jebkurā brīdī izbeigt sadarbību vai paņemt pauzi


Papildus bonusi!

 • Esošā finansu kolektīva koučings un profesionālā izaugsme
 • Biznesa Vadības Labākās Prakses diagnostika
 • Uzņēmuma Gatavība Investoram diagnostika
 • Uzņēmuma Atbilstība Riska Kapitālam diagnostika
 • Uzņēmuma Vadības Stila diagnostika