Biznesa attīstības pakalpojumi

  • Uzņēmuma strātēģijas konsultācijas
  • Restrukturizācijas konsultācijas
  • Pārdošanas kanālu un ideju konsultācijas
  • Biznesa Vadības Labākās Prakses diagnostika
  • Uzņēmuma Gatavība Investoram diagnostika
  • Uzņēmuma Atbilstība Riska Kapitālam diagnostika
  • Uzņēmuma Vadības Stila diagnostika